informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

W dbałości o najwyższą jakość modelu, do jego opracowania została zaproszona grupa ekspertów, najwyższej klasy specjalistów w swoich dziadzinach w Polsce, pracujących wg następującej struktury:


Zespół ds. kwalifikacji uczestników do kompleksowej rehabilitacji;
Zespół ds. zastosowania ICF w procesie oceny kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji;
Zespół ds. opracowania programu kompleksowej rehabilitacji:

 • Podzespół ds. rehabilitacji medycznej;
 • Podzespół ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej;
 • Podzespół ds. rehabilitacji zawodowej;

Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania ośrodków kompleksowej rehabilitacji;
Zespół ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowania rekomendacji.


Zespół ds. kwalifikacji uczestników do kompleksowej rehabilitacji

Cel: Opracowanie standardów kwalifikowania do kompleksowej rehabilitacji przez lekarzy orzekających.

Zakres prac zespołu:

 • Analiza regulacji prawnych dotyczących orzekania o potrzebie rehabilitacji w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce;
 • Analiza kryteriów kwalifikowania do rehabilitacji w poszczególnych instytucjach działających w systemie zabezpieczenia społecznego;
 • Opracowanie kryteriów kwalifikacji uczestników do projektu - z zastosowaniem metodologii oceny według ICF;
 • Rekomendacje do modelu kompleksowej rehabilitacji.


Zespół ds. zastosowania ICF w procesie  oceny kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji

Cel: Opracowanie propozycji narzędzia do opisywania funkcjonowania i niepełnosprawności   dostosowane do potrzeb użytkownika z niepełnosprawnością w oparciu o ICF.

Zakres prac zespołu:

 • Analiza aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu wykorzystania ICF w procesie diagnozy i rehabilitacji oraz doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie stosowane za granicą;
 • Przegląd dobrych praktyk z zakresu wykorzystania ICF w procesie diagnozy i rehabilitacji;
 • Analiza diagnoz, potrzeb i barier;
 • Opracowanie kryteriów oceny potrzeby rehabilitacji kompleksowej oraz standardów tej oceny (w oparciu o klasyfikację ICF);
 • Opracowanie rekomendacji dla modelu dotyczących zakresu i zasad zastosowania klasyfikacji ICF w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji, w tym metod oceny zdolności do pracy w oparciu o ICF.


Zespół ds. opracowania programu kompleksowej rehabilitacji:

Podzespół ds. rehabilitacji medycznej

Cel: Opracowanie pożądanego zakresu rehabilitacji, w tym wzorców postępowania zgodnie z ubytkami w strukturach zgodnie z ICF.

Zakres prac zespołu:

 • Analiza aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu programów rehabilitacji w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz doświadczeń i rozwiązań w tym zakresie stosowanych za granicą, jak również kwestie związane z efektywnością poszczególnych programów rehabilitacji;
 • Przegląd dobrych praktyk z zakresu programów rehabilitacji medycznej;
 • Analiza diagnoz potrzeb i barier oraz efektywności prowadzonych programów rehabilitacji;
 • Opracowanie pożądanego zakresu rehabilitacji, w tym wzorców postępowania zgodnie z ubytkami w strukturach zgodnie z ICF;
 • Opracowanie minimalnych standardów w zakresie poszczególnych elementów procesu rehabilitacji medycznej;
 • Opracowanie rekomendacji dla modelu.

Podzespół ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej

Cel: Opracowanie pożądanego zakresu rehabilitacji społecznej, w tym programów rehabilitacji społecznej i psychologicznej dostosowanej indywidualnie do przyczyn niepełnosprawności pacjenta, z uwzględnieniem specyfiki. Analiza rozwiązań i wybór najbardziej efektywnych form i zakresu rehabilitacji, w tym rehabilitacji społecznej i psychologicznej.

Zakres prac zespołu:

 • Analiza aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu programów rehabilitacji społecznej i psychologicznej oraz doświadczeń i rozwiązań w tym zakresie stosowanych za granicą, jak również kwestie związane z efektywnością poszczególnych programów rehabilitacji;
 • Przegląd dobrych praktyk z zakresu programów rehabilitacji społecznej i psychologicznej;
 • Analiza diagnoz, potrzeb i barier oraz efektywności prowadzonych programów rehabilitacji;
 • Opracowanie minimalnych standardów w zakresie poszczególnych elementów procesu rehabilitacji społecznej i psychologicznej;
 • Opracowanie rekomendacji dla modelu.

Podzespół ds. rehabilitacji zawodowej

Cel: Analiza rozwiązań i wybór najbardziej adekwatnych oraz efektywnych form aktywizacji zawodowej i społecznej  osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wypracowanie koncepcji i wyboru form podnoszenia/aktualizacji/dopasowania do potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, w tym wykorzystania w procesie Kursów Kwalifikacyjno-Zawodowych (KKZ). Zespół zajmie się również identyfikacją barier powrotu/wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami oraz minimalizowania tych barier.

Zakres prac zespołu:

 • Analiza aktualnego stanu rozwiązań w obszarze form i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie stosowane za granicą. Analizowana będzie również efektywność wybranych rozwiązań i instrumentów aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami;
 • Przegląd dobrych praktyk z zakresu programów aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;
 • Analiza, diagnozy potrzeb i barier oraz efektywności realizowanych projektów, programów i instrumentów w tym obszarze;
 • Wypracowanie rekomendacji dot. zmian w systemie wsparcia rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji do polityk.
 • Opracowanie rekomendacji dla modelu.


Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania ośrodków kompleksowej rehabilitacji

Cel: Opracowanie założeń organizacyjnych funkcjonowania ośrodków kompleksowej organizacji

Zakres prac zespołu:

 • Opracowanie zasad rekrutacji ośrodków pilotażowych;
 • Opracowanie podstawowych procesów świadczenia usług na rzecz odbiorców;
 • Opracowanie dokumentacji działalności ośrodka;
 • Analiza i opracowanie propozycji rozwiązań prawnych regulujących pracę ośrodków oraz propozycję źródeł ich finansowania;
 • Opracowanie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia ośrodka, w tym m.in. bazy noclegowej;
 • Opracowanie minimalnych standardów w zakresie poszczególnych elementów procesu rehabilitacji oraz kadry ośrodków.


Zespół ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowania rekomendacji

Cel: Opracowanie systemu monitoringu, ewaluacji i badań efektywności proponowanego modelu kompleksowej rehabilitacji.

Zakres prac zespołu: Opracowanie systemu monitoringu, ewaluacji i badań efektywności proponowanego modelu kompleksowej rehabilitacji.


EKSPERCI

Za koordynację merytoryczną (Koordynator merytoryczny ds. modelu) z ramienia PFRON sprawuje pani prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowy, specjalista w dziedzinie neurologii i zdrowia publicznego, prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego jest m.in. inicjatorem wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w Polsce oraz autorem i współautorem ponad 200 publikacji, monografii i podręczników w zakresie zdrowia publicznego, zabezpieczenia społecznego, orzecznictwa lekarskiego i zapobiegania niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej rehabilitacji. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Warszawskim. Organizator i uczestnik wielu naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Przez wiele lat Naczelny Lekarz ZUS była inicjatorem i współorganizatorem reformy orzecznictwa lekarskiego o czasowej i trwałej niezdolności do pracy oraz systemu rehabilitacji w ramach prewencji rentowej. Członek Narodowej Rady Rehabilitacji. Naczelny Lekarz Krajowej Kasy Ubezpieczenia Społecznego.


Za koordynację zadań i pracy zespołów (Kierownik Projektu w Departamencie ds. Programów) z ramienia PFRON opowiada pani Joanna Długokęcka – mgr socjologii (Uniwersytet Warszawski), absolwentka studiów MBA (Akademia Leona Koźmińskiego), doświadczony dyrektor projektów i menedżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami rozwoju zasobów ludzkich, współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Ma na swoim koncie zarządzanie i realizację 5 projektów systemowych o wartości ponad 83 mln złotych, z których skorzystało 20 000 osób.